Jdi na obsah Jdi na menu
 


Technologie z SG mléčná dráha

30. 3. 2010

Tok’erské

Biosenzor

Tento biosenzor hlídá a zobrazuje všechny životní funkce osoby, ke které je připojen. Výsledky jsou zobrazovány na plochém zařízení s modrým displejem. Tento biosenzor používala Anise při pokusu Armbands na členech teamu SG-1.

Detektor Za'tarců

Tento přístroj vyvinutý tok'ry slouží k odhalování goa'uldských obětí - za'tarcům, kterým byla pozměněna paměť. Tato osoba je pak velice nebezpečná. Může někoho zranit či zabít, záleží na tom, co oběti goa'uldi naprogramovali. Zařízení zjišťuje, zda oběť mluví pravdu či lže (a to i nevědomě). Zařízení použila Anise na základně SGC.

Holoprojektor

Pomocí tohoto projektoru lze promítat trojrozměrně dokonalý obraz. Ten je promítán ze spodní části, kterou tvoří malá polokoule.

Jed na symbionty

Tento nervový plyn dokáže účinně ničit goa'uldí symbionty. Hostitel zůstane nezraněný. Jed má dosah několika kilometrů. Jeho výroba je však velmi nákladná.

Krystaly

Právě pomocí těchto krystalů budují tok'rové své tunely. Krystal se vloží do boční stěny chodby a začne se buď budovat další chdba, mísnost, nebo tunel začne zarůstat - ničit se.

Pilotovací zařízení

Tímto zařízením připevněným k hlavě se dá pilotovat loď třídy Tel'tak. Použil ho Jaskob, aby se vyhnul tobunským minám. Toto zařízení zobrazuje na malém displeji před okem situaci lodě.

Tunely

Tyto tunely si tok'rové budují na svých planetách pod zemí. Slouží jim jako úkryt před goa'uldy. Do tunelů se dostanete pomocí transportních kruhů. Tunely tok'rové staví pomcí krystalů. Mají velkou výdrž i při bombardování povrchu. Když je tok'erská základna napadena, tok'rové tunely jednoduše zničí, aby po nich nezůstaly zádné stopy.

 

 Antické

 

Antarktická základna

Tato základna byla ponechána Antiky na Zemi po jejich odchodu do galaxie Pegasus. Obsahuje ovládací křeslo, díky kterému lze ovládat zdejší systémy, dále obsahovala tisíce antických střel, které byly spotřebovány při zničení Anubisovy flotily a transportní kruhy. Celá základna je napájena jedním ZPM, které však bylo vyčerpáno, a proto musela SG-1 získat nové na Praclarush Taonas.

Archiv vědomostí

Jedná se o jakousi studnici vědomostí, do které rasa zvaná Antikové vložila veškeré své znalosti a vědomosti. Každému, kdo do tohoto archívu pohlédl, byly do mozku zkopírovány veškeré Antické vědomosti - jejich jazyk, adresy Hvězdných bran,... Zařízení nefunguje na jaffy a na Goa'uldy kvůli jejich symbiontovi. Tento archiv je tak obsáhlý, že jej celý neprozkoumali ani samotní Asgardi.

Po zkopírování vědomostí do mozku člověka se zvýší mozková činnost na 90% a dotyčný začne mluvit jazykem Antiků. Člověk získá i potřebné znalosti k tvorbě vyspělých technologií (energetický zdroj, disruptor). Avšak těchto informací je tolik, že časem začnou mozek poškozovat, a tak musejí být odstraněny, jinak by mohla nastat i smrt. Proto již 2x byly O'Neillovi vědomosti odstaněny za pomoci Asgardů.

DHD

DHD neboli ovládací panel bývá umístěn téměř u každé Hvězdné brány a obsahuje zdroj energie, který Bránu napájí. Slouží k zadání adresy a otevření Brány. DHD obsahuje stejně jako Brána 39 symbolů - z toko jeden unikátní. Po stisknutí sedmi symbolů na panelu a prostředního tlačítka se Brána aktivuje.

Jelikož v Egyptě roku 1928 nebylo DHD nalezeno, používá Země počítač, který umí zadat adresu a vytvořit tak umělou červí díru, jako DHD.

Po určitých dobách dochází k automatickým aktualizacím DHD kvůli planetárnímu posuvu. Tyto aktualizace se podařilo využít Goa'uldovi jménem Ba'al, kterému byl do DHD na jeho planetě nahrán virus, který ovládací panel vyřadil. Ba'al tento virus rozšířil do celé sítě Hvězdných bran a tím ji díky aktualizacím zcela vyřadil.

Disruptor

Malé zařízení do ruky, které bylo vyrobeno pomocí vědomostí z Antického archivu vědomostí. Disruptor vysílá vlnu, která přeruší komunikaci mezi jednotlivými bloky, ze kterých jsou replikátoři vytvořeni, a vyřadí je. Disruptor lze použít i ve větším provedení jako satelit. Thorovi se podařilo modifikovat svou loď, aby vyslal vlnu, která pokryla celou planetu, a tak zničil všechny replikátory na jejím povrchu.

Energetický generátor

Tento generátor sestavil Jack, když měl vědomosti Antiků. Použil ho k cestování k Asgardům, protože k otevření brány do jejich galaxie bylo zapotřebí velké množství energie.

Hologram

Hologram nejprve informoval návštěvníky Avalonu o nutnosti splnit několik úkolů. Posledním z nich byl souboj a vítězství nad tímto hologramem. Jen tak se dal Avalonský poklad získat. Souboj se konal se dvěma meči. Ty byly jen z hologramu, ale při střetu s lidským tělem způsobovaly bolest.

Hvězdná brána

Hvězdná brána je zařízení, které je schopné pomocí uměle vytvořené červí díry přepravovat lidi nebo věci mezi planetami - vzdálené mezi sebou i několik tisíc světelných let. Tato zařízení byla vytvořena a rozmístěna na planetách v mnoha galaxiích ve vesmíru rasou zvanou Antikové (Goa'uldi brány pouze využívají k ovládání planet a zotročování jejich obyvatel.).

Hvězdná brána má tvar kruhu, jehož průměr je asi 6 metrů a váží okolo 29 tun a je vyrobena z mimozemského materiálu zvaného naquadah, který je schopen absorbovat velké množství jakéhokoli druhu energie. Pozemská hvězdná brána byla nalezena v Egyptě dr. Langfordem roku 1928. Poté byla převezena letectvem USA do podzemní základny zvané SGC (Star Gate Command).

Hvězdná brána je složena ze dvou kruhů. Vnější kruh obsahuje 9 chevronů (jsou ve tvaru "V" a jde o jakési zámky - Brána jich využívá pouze 7) a vnitřní kruh obsahuje 39 symbolů (38 hvězdných konstelací a 1 symbol odlišný pro každou planetu). Na Hvězdné bráně musí být nastaveno sedm symbolů, aby došlo k velkému výboji energie, a tím se otevřela červí díra směřující na jinou planetu. Prvních šest symbolů určuje polohu Brány ve vesmíru, 7. symbol je výchozí bod (u každé Brány je unikátní) a v případě zadání 8. symbolu se jedná o označení jiné galaxie, ale k tomu je zapotřebí velké množství energie. Červí díra se neotevře, pokud je brána na planetě, jejíž adresu zadáváme, již aktivní nebo je zničená, anebo když je zakopána.

Po průchodu skrz horizont událostí, je objekt dematerializován, poté dopraven ke druhé Bráně, kde je opět zmaterializován. Aby k transportu objektu došlo, musí horizontem událostí projít celý - Brána totiž objekty přesouvá pouze v celku. Červí díra může být otevřena pouze 38 minut, nedojde-li k nějaké poruše (působením gravitačních deformací černé díry, apod.).

Před Hvězdnou bránou bývá ovládací panel (DHD), na kterém se zadává adresa. Na Zemi při vykopávkách v Egyptě nebylo DHD nalezeno, a proto místo něho musí být používán počítač a zařízení, které dodává bráně dostatek energie. Pozemská brána obsahuje ještě titano-triniový štít zvaný Iris.

Pokud byste chtěli cestovat bránou, musíte zadat adresu a otevřít bránu od sebe. Nelze, aby někdo otevřel červí díru od jinud a vy jste bránou prošli (červí dírou se dá cestovat jen jedním směrem, jedině rádiový signál dokáže projít oběma).

Na Zemi byla objevena ještě druhá Hvězdná brána a to v Antarktidě. O antarktické bráně se nevědělo, dokud nedošlo k přetížení brány v SGC, a červí díra se nepřesměrovala na Antarktickou. Tato brána byla bohužel zničena Anubisovým zařízením, kvůli kterému se vBráně nahromadila energie a ta explodovala.

Každá rasa nazývá Bránu jinak - Goa'uldi říkají Hvězdné bráně Chaapa´ai, lidé z planety Cartago Cirk Kakona (kruh strastí), jiní portál nebo kruh bohů.

Interdimenzionální zařízení

Toto zařízení umožňuje po dotknutí se ho vidět tvory, které se nacházejí v jiné dimezi. V zařízení je několik krystalů, po jejichž přehození a dotknutí se zařízení znovu ztrácí člověk schopnost tvory vidět.

Komunikační kameny

Jedná se o antická komunikační zařízení. K jejich aktivaci je zapotřebí antický gen. Po aktivaci obou kamenů může člověk vidět, co dělá ten druhý. První kámen našla SG-1 na P3R-233 u kvantového zrcadla, druhý byl nalezen při vykopávkách v Egyptě.

Léčící zařízení

Toto léčící zařízení vytvořené Antiky bylo umístěno poblíž Pramene mládí, aby díky svým účinkům uzdravovalo lidi. Na lidi, kteří se k němu dostali moc blízko, mělo zařízení ničivé účinky. Zařízení později objevil goa'uld Tel'chak, který jej využil k výrobě 1. sarkofágu. Tok'rové jej hledali, protože s jeho pomocí chtěli odstranit nežádoucí účinky goa'uldských sarkofágů, aby i oni mohli sarkofágy využívat. Zařízení má tvar krychle a po své aktivaci se jeho střed rozsvítí.

Ovládací křeslo

Toto křeslo potřebuje ke své činnosti napájení z Antického zdroje energie ZPM nebo velmi výkonného naquadahového generátoru. Nachází se na všech Antických základnách - je na Antarktické základně i na Atlantidě. Lze pomocí něj ovládat některé antické systémy a to i Antické střely, kterými lze zaútočit na určitý objekt. Tato technologie se řídí myšlenkami a k jejímu ovládání je také potřeba Antický gen. Pomocí ovládacího křesla a antických střel byla zničena celá Anubisova flotila.

Stáze

Tato komora dokáže vyvolat umělý spánek a pozastavit lidské životní funkce, ale nedokáže zcela zastavit proces stárnutí. Komora se dá nastavit, aby po určitých časových úsecích člověka opět probudila. Člověk tedy v této stázové komoře může přežít i několik tisíc let. Těmito komorami bývají vybaveny všechy antické základny - včetně té Antarktické. Tu použil i plk. O'Neill po porážce Anubice, když měl ve svém mozku zkopírovánu celou antickou databázi vědomostí.

Stroj času

Stroj času na P4X - 639 vytvořila rasa zvaná Antikové. Snažil se jej sprovoznit archeolog Malikai. Stroj se mu podařilo zprovoznit, ale nefungoval. Způsoboval pouze několikahodinovou smyčku, kterou přožívalo několik planet, včetně Země.

Stroj času (jumper)

Toto zařízení je antického původu. Jedná se o upravený puddle jumper, který má v zadní části podlouhlé zařízení, díky jemuž schopný cestovat časem. Jeho aktivace je možná pouze s antickým genem. SG-1 jej našla na planetě, kde Tok'rové nechali Maybourna. Později jej SG-1 použila k cestě do Starověkého Egypta - 3 000 let př. Kr., aby zde získala plně nabité ZPM.
S

třela

Velké množství těchto střel může zničit jakoukoli loď. Střela je ovládána z Antického ovládacího křesla a řídí se myslí. Po aktivaci se rozsvítí a zamíří na cíl, ale lze ji i opět vypnout. Střelami jsou vybaveny všechny puddle jumpery (i stroj času), ale i Antické základny. Zbraň použila SG-1 při obraně Země před Anubisem ke zničení jeho flotily lodí.

Tavič ledu

Jack s pomocí znalostí z Antické knihovny vědomostí upravil transportní kruhy, aby roztavil led, který je dělil od Antarktické základny. Kruhy pak vysílaly silný energetický paprsek, který udělal ledem otvor, kterým se bylo možné transportovat na Antickou základnu.

Transportní kruhy

Používají se k transportu lidí nebo věcí. Kruhy mají menší dosah než Hvězdná brána. Většinou se kruhy používají k transportu do vesmírných goa'uldských lodí, anebo u Tok'rů do podzemních tunelů. Kruhy vás rozloží a ve formě paprsku vás přenesou k druhým kruhům. Pokud tento parsek přeruší nějaká další loď z kruhy, trasportuje se osoba nebo věc na její palubu.

Zařízení na Dakaře

Zařízení je ukryto ve zdejším chrámu. Před vstupem se musí otočit pěti kruhy ve správném pořadí, pak se otevře vchod. Uvnitř se nachází zařízení - skládá se z kamenného oltáře s klávesnicí, které je velice podobné nefunkčnímu stroji času, obrazovky a vysílače vlny, který je na samém vrcholu chrámu.

Zbraň po své aktivaci vysílá energetickou vlnu, která rozkládá veškerou hmotu na elementární částice -může zničit vše na povrchu planety. Zařízení používá k rozkladu částic vlny o různém frekvenčním spektru - to se mění pomocí kamenných kláves. Při zmáčknutí klávesy se nepatrně změní. Zařízení se tedy dá nastavit, aby rozkládala pouze některé objekty - např. replikátory. Pokud je otevřena Hvězdná brána, vlna se rozšíří i na jinou planetu. Sam s Jackobem takto zničila všechny replikátory v galaxii.

Zařízení ničící Hvězdné brány

Toto antické zařízení použil Anubis, aby zničil pozemskou Hvězdnou bránu. Pomocí tohoto zařízení lze pomocí jedné brány zničit druhou. Zařízení vysílá do červí díry energii, která nabíjí bránu na druhé straně. Až je energie v naquadahu druhé brány naakumulovaná tak, že již není schopna přijímat další, brána exploduje. Spolu s naquadahem vytvoří velice ničivou bombu, která je schopna zničit celou planetu. Zařízení je chráněno kolem dokola silovým polem.

Zařízení pro přenos vědomí

Toto zařízení je schopné mezigalaktické komunikace. Po připojení komunikačních kamenů, je vědomí toho, kdo je připojil, přesunuto do jiné galaxie do místních lidí. Vlastní tělo zatím upadá do umělého spánku. V případě smrti v "propůjčeném" těle umírá i vlastní. Po připojení nelze kameny nijak odejmout. Zařízení čerpá svou energii ze subprostoru a ani nevysílá žádnou měřitelnou radiaci. Aby bylo vědomí přesunuto zpět, musí se znovu vložit kameny do dalšího zařízení, které se nachází v jiné galaxii, a vědomí je navráceno. Zařízení lze také deaktivovat vhozením do víru, který vzniká při otevření Hvězdné brány a který zařízení zničí, a tak se vědomí mohou vrátit zpět do původních těl.

Zařízení na úpravu DNA

Toto zařízení používala Nyrrti k vytvoření dokonalého člověka ho'ktara. Jde o antickou technologii, která je schopna manipulovat s DNA. Zařízení fungovalo, ale úprava DNA lidi znetvořovala.

ZPM

Zero Point Module je vyspělý Antický zdroj energie, kterým je napájena většina antických technologií. Zdroj dodává velké množství energie až po dobu 10 000 let, než je jeho energie zcela vyčerpána. Energie se čerpá ze soběstačné oblasti podprostorového času. ZPM je schopno dodat Bráně energii potřebnou k otevření červí díry do jiné galaxie. Tímto zdrojem energie byla napájena i Antarktická základna a město Atlantis.

 

Pozemské

 

A.R.M.

Používá se k měření jakéhokoliv druhu radiace. Carterová jej použila na planetě s křišťálovou lebkou.

AG-3 (spíše goauldské)

Satelity, které vytvořil Daniel ve svém snu. Tenhle nápad a spoustu dalších mu dal Harsessis. Tyto satelity mají ničivou moc a při zaměření více satelitů na jeden cíl je síla smrtící - např.: Daniel oplatil Rusům, že mu jeden satelit zničily tak, že zničil Moskvu ( ale byl to jen sen ).

BFMB Mark V a X

Zbraň, kterou pozemšťané postavili. Tuto zbraň měl ve filmu StarGate použít Jack na Abydosu, aby zničil zdejší bránu. Nakonec byla transportována na loď goa'ulda Ra, kterého zničila. Také měla za úkol zničit asteroid, který se řítil k Zemi, ale nakonec byla deaktivována. Později byla vylepšena naquadrií a použita proti Oriům.

Elektromagnetický generátor

Pomocí tohoto elektromagnetického generátoru se dr. McKay pokusil vyřadit Anubisovo zařízení na ničení Hvězdných bran. Generátor umístěný před pozemskou bránou měl vyslat skrz silný elektomagnetický impuls, pomocí něhož mělo být zařízení na druhé straně červí díry poškozeno. Zařízení bylo ale umístěno dál, a tak tento pokus nevyšel.

Iris

Iris slouží k zabránění příchodu nevítaných návštěvníků. Pokud ten, co otevřel bránu, nezadá na Vysílači kódu číselný köd, Iris se neotevře a vše co prochází Bránou se nezhmotní. Iris je postaven přesně před červí dírou ve vzdálenosti několika nanometrů od hranice horizontu událostí. Nejprve byl štít Iris vyroben z titanu, ale poté, co byl vtažen do černé díry, byl nainstalován nový - vyrobený ze slitiny trinia a titanu.

Krotitel goa'uldů

Výbušné zařízení, které kombinuje jaderné hlavice a mimozemský prvek naqadah.Výsledkem je ničivá exploze. Tyto hlavice byly vyrobeny v oblasti 51 pod velením plk. Maybourna. Byly obohaceny naqadahem - síla 1000 megatun. Byly odpáleny na lodě Appophise a Klorela, ale neuspěly.

M.A.T.

Mobilní útočné vozidlo je vybaveno M2.50 kulometem a pojízdným systémem.

MALP (sonda)

SGC tuto sondu vysílá na jakoukoliv planetu jako průzkumnou sondu. Sonda je vybavena kamerou, mikrofonem a termovizním viděním a ovládá se ze Země. Zjišťuje složení atmosféry, množství radiace ještě před tím, než je na planetu vyslán nějaký SG team.

Miniponorka

Tuhle švýcarskou miniponorku používali Rusové, když cestovaly na vodní planetu. Má vlastní jaderný zdroj energie, který má vydržet asi 10let v provozu. Ponorka ale "nevydržela" výlet Carterové, Daniela a dr. Markovové na vodní planetu.

Mobilní transportér

Používá se k přepravě veškerého materiálu na různých planetách. Ovládá se zařízením do ruky.

Naquadahová bomba

Tato zbraň byla v SGC vyvíjena za generála Bauera. Pracoval na ní team, který vedla Carterová. Bomba byla vyzkoušena na plenetě s obsahem naquadahu v půdě. Bomba měla tedy velmi ničivé účinky díky tomu, že naquadah v půdě výbuch ještě zesílil.

Naquadahový generátor

Tuto technologii získala Země od přátelské rasy - Orbánců. Jejich zařízení je však trochu odlišné od toho pozemského. Zařízení vyrábí energii za pomocí naquadahu. Dá se využít jako zdroj energie při nefunkčním DHD, nebo při přetížení jako bomba.

Rakety

Tyto rakety jsou odpalovány z rampy přímo Hvěznou bránou na cíl. Jsou naváděny pomocí letounu UAV, který krouží nad cílem. Na cíl se zaměřují pomocí laseru a jsou ho schopné zcela zničit.

Schránka ze Saganova institutu

Iridiová schránka byla vyrobena jako dar novým spojencům Země. Obsahovala veškeré informace o Zemi.

UAV (průzkumný letoun)

(Unarmed Airbone Vehicle)Průzkumné letadlo, které se posílá na prozkoumání planety. Skrz bránu posílá audio i video signál. Vypouští se z rampy, která je blízko brány.

Vysílač kódu(GDO)

Deaktivační kód Irisu používají všechny SG teamy, když cestují z planet zpět na Zem. Otevřou bránu a zadají deaktivační kód, díky kterému na Zemi zjistí, o koho jde. V SGC pak otevřou Iris a SG teamy můžou bezpečně cestovat. Pokud se brána otevře a v SGC nepřijmou žádný kód, Iris zůstane zavřená a když na Zem cestují nebezpeční lidé narazí na Iris a zemřou. Tok'rové a mistr Bra'tac mají také svůj vysílač.

X-301

V dílu Serpent's lair si SG-1 "vypůjčila" dva smrtící kluzáky. Po doletu na Zemi byly převezeny do oblasti 51, kde byly upraveny do podoby X-301. Kostra zůstala z goa'uldských letounů, zbytek byl doplněn pozemskými technologiemi. Avšak letoun byl vybaven goa'uldským zařízením, které ho chránilo před krádeží. Po vzletu se aktivoval autopilot, který mměl namířeno zpět na Apophisovu základnu.

X-302

Vylepšená verze X-301, avšak tato verze je plně sestavená lidmi - jenom klíčové systémy jsou mimozemské. X-302 má 4 motory - tryskový, pulzační, raketový a generátor hyperprostorového okna. Ten funguje díky naquadrii - mimozemskému prvku, který je schpný uvolňovat velké množství energie.

X-303

První lidská vesmírná loď. Má hyperpohon, zbraňě, které získala jako dar od Asgardů, ... Je trup lodi je vyroben ze slitiny trinia a dalších kovů. Televize se dozvěděla o projektu Prometheus ( tajné označení SGC ) a dožadovala se vysvětlení. Letectvo však jim však místo SGC ukázalo X-303 - Prometheus. Na palubu se dostalo pár filmařů, kteří však byli z NID.

X-304

Nejnovější a nejmodernější loď, je vybavena asgardským transportérem, štíty, částečně zbraněmi a hyperpohonem. Dokáže nést několik stíhačů X-302, prozatím známé lodě jsou: Odyssea, Apollo a Deadalos.

Zbraně SG týmů

SG týmy na svých cestách vystřídali mnoho zbraní. V seriálu začali s MP5 A5 s dvěma zásobníky při sobě, vysouvací pažbou, světlem a optikou. Zřejmě jim však na svých toulkách vesmírem nestačily, a tak sáhli po vyšším kalibru. Dostali FN P90 se zásobníkem na 50 ran, které byly potažené teflonem pro vyšší průraznost. Zbraň dále obsahovala zelený laser pro lepší zaměřovaní a světlo.

Při bojích s replikátory pochválili pozemské zbraně i Asgardi. Byly to zbraně těžkého kalibru: kulomet M249 SAW a pumpovací brokovnice Spas-12.

Samozřejmě má každý člen SG týmu i zbraně záložní. Patří k nim vojenský nůž a pistol Beretta, kterou využívá hlavně Daniel Jakson.

Granáty M67 Fragmentation jsou rovněž povinou výbavou. Mezi ně patří také ne vždy potřebná, ale užitečná zbraň - ostřelovací puška M24 Sniper Rifle.

Když se SG tým nachází na základně a jeho členové potřebují střílet používají M4. Na misie si je neberou pravděpodobně z důvodu jejich velikosti.

Mezi zbraně, které pozemšťané cestující bránou používají, patří i ty Goa'uldského původu. Ty využívá zejména Teal'c. Patří k nim Tyčová zbraň a Zat'nik'atel.

 

Goa’uldské

 

Al-kesh

Je to goa'uldský letoun středního doletu, používaný pro přepravu jaffů. Má dva zbraňové systémy. Je velice nebezpečný, protože může velice rychle manévrovat.

Anubisova loď

Touto lodí přiletěl Anubis k Abydosu, aby zde získal jednu technologii - goa'uldské oko. Díky těmto šesti očím se stane jeho loď velice nebezpečnou. Jediným vystřelem lze zničit celou flotilu lodí, dále má Anubisova loď velmi silné štíty. Anubis touto lodí také zničil celou planetu - Abydos.

Anubisův implantát

Pomocí tohoto zařízení, které je implantováno do mozku vyslýchaného, lze zkopírovat jeho pamět do počítače a zjistit potřebné informace. Použil ho Anubis k výslechu Thora.

Apophisova loď

Tato loď měla údajně zaútočit na Vládce soustavy. SG-1 se však podařilo loď zničit pomocí armbands, ale Apophis si postavil jinou ( lepší ). Loď je velice podobná lodím třídy Ha'tak, ale je dokonalejší a větší.

Bojové věže

Bojové věže sloužili k ochraně Hathořiny planety (P3X-254). Vysunují se ze země. Mají na sobě něco, jako tyčovou zbraň, jenže vylepšenou. Věže jsou z mimozemské látky, a proto je neprostřelí jakákoliv zbraň ze Země.
Bojový kluzák

Je to předchůdce dnešního Smrtícího kluzáku. Tento však má výhodu, že je tak malý a dokáže proletět Hvězdnou bránou. Je pro dvě osoby - jedna pilotuje a druhá ovládá zbraně.

Časovaná bomba

Tuto bombu používal Seth ke zničení svého sídla na Zemi. Po aktivaci se na displeji rozblikají znaky, které označují odpočet. Po určené době bomba exploduje. Tato bomba se velice podobá šokovému granátu.

Energetická bariéra

Je to zvláštní silové pole, které má zelenomodrou barvu. Nefunguje jako normální silová pole goa'uldů, neboť toto pole neprostřelí skoro žádná pozemská zbraň. Tato bariéra chránila Hvězdnou bránu na Hathořině planetě (P3X-254). K používání takovéto bariéry je nutno mít velké množství energie, a proto měla Hathor generátor dobře ukrytý - za maketou pozemské Hvězdné brány. Bariéra zasahuje i do země takže se nedá podejít.

Feromony

Tuhle technologii používala Hathor, aby ovládla mužskou populaci v SGC. Infikovaná oběť je velice poddajná, avšak po určité době feromony vyprchají. Hathor takto dlouhou dobu ovládala pozemskou základnu.

Genetický transformátor

Používala jej Nyrrti ke svým genetickým manipulacím s DNA na planetě Hanka. Tento trasformátor jí měl pomoci vytvořit hok'tara - hostitele s mimořásnými schopnostmi a silou.

Hara'kash

Tuto tachnologii použil Ashrak k vraždě tok'ry Jolinar z Markshuru, která vnikla do Samanthy Carterové.

Hyperpohon

Tato technologie umožňuje goa'uldským a tok'erským lodím cestovat rychleji než světlo. Jsou jím vybaveny lodě třídy Ha'tak i Tel'tac. Při spuštění a vypnutí hyperpohonu lodí otřese tlaková vlna.

Intaar

Je to cvičná zbraň, se kterou se trénují mladí jaffové. Může mít podobu jakékoliv zbraně i pozemské. Intar poznáte podle toho, že na zásobníku zbraně svítí červený krystal. Intar je jako zat'niak'tel - pouze vás omráčí, jenom že po druhém zásahu z intaru nezemřete.

Kanon

Tento kanón připomíná velkou tyčovou zbraň. Je však o mnoho silnější a účinější. Lze ním sestřelit i goa'uldský bombardér Al-kesh.

Kanopa

Zařízení zvenku připomíná nádobu - kanopu, ale uvnitř je umístěno vyspělé stázové zařízení. To je schopné udržet symbionta, který je uvnitř po stovky let na životě. Důkazem je Usirev, který se z kanopy dostal do přítelkyně dr. Jacksona a ovládl ji.

Komunikační koule

Používá se ke komunikaci - dokáže přenášet zvuk i obraz. Kouli mají goa'uldi ve dvou provedeních. První má průměr asi jeden metr, dokáže být i několik cm nad zemí. Druhá je malá - vleze se do dlaně. Tuto malou verzi používali zvědové u tok'rů, protože se velmi dobře ukrývala. Když se koule nepoužívá, je uvnitř zamlžená.

Kryostáze

Toto zařízení, které vyvinula Hathor, dovede znrazit člověka a později jej zase oživit. Lidé se ukládají do speciálních kontejnerů, které jsou ponořeny do speciální mrazící kapaliny. Bylo použito na SG-1.

Léčící zařízení

Toto zařízení se velice podová goa'uldské ozbrojené ruce. Jeho účel je však opačný - goa'uldi jej používají k léčení zraněných. K požívání léčícího zařízení je však nutné mít v krvi naquadah.

Loď třídy Tel'tac

Je to nejmenší loď používaná jak goa'uldy tak tok'ry. Používá se hlavně k přepravě věcí, u Tok'rů jako výzvědné plavidlo. Tel'tac je vybaven trans,portními kruhy, zbraněmi a maskovacím zařízením.

Loď třídy Ha'tak

Tato goa'uldská loď mající tvar pyramidy je hodně využívaná. Dokáže přepravovat tisíce jaffů, bývá vybavena Hvězdnou bránou, hyperpohonem a štíty. Ja palubě se také nacházejí smrtící kluzáky. Goa'uldi tyto lodě používají jako své vlajkové.

Lodní krystaly

Tyto krystaly jsou zapotřebí pro chod některých technologií, a to zbraní, hyperpohonu, štítů, ... Na každé lodi se pro případ poškození některých z nich nacházejí krystaly náhradní.

Mučící zařízení

Toto zařízení hojně využívají všichni goa'uldi. Dokáže při kontaktu s tělem způsovat velice silnou bolest. Při mučení tak z obětí goa'uldi získávají cenné informace.

Nanovirus

Tento virus vyvinul goa'uld Phellops, aby zjistil, jak se po stoletích vyvinou jejich lidští hostitelé. Tento nano-virus urychluje růst asi 250x, takže člověk prožije svůj život za 100 dní. Nanocity, které lidem urychlovaly život se spouštěly signálem ze zeřízení, které bylo ukryto pod sochou u brány.

Neviditelnost

Toto zařízení vyvinula Nyrtti. Pracuje na principu fázovéhoposuvu, který způsobuje také neviditelnost Reetou. Jediný způsob, jak neviditelnou osobu objevit, je použití transfázového eliminátoru (T.E.R.).

Nish'ta

Tuto omamující drogu používal goa'uld Seth na získání svých sluhů. Nishta se podobá zelenému kouři. Dá se vyhnat z těla zat'niaktelem, ale až po nějaké době, neboť Nishta musí nejdříve proniknout do všech tkání těla, jinak se její účinek zesílí. Nistha nepůsobí na goa'uldy.

Osobní silové pole

Tento štít používají goa'uldi. Aktivuje se na ozbrojené ruce a odráží všechny střely, které jsou proti nemu vypáleny. Štít propuští pouze "pomalu" se pohybující předměty - např. nůž či šíp. Tento štít používá většina goa'uldů.

Ozbrojená ruka

Také velice účinná zbraň, která se ovládá myslí ( ale musíte mít v krvi naquadah ). Zbraň si nasadíte na dlaň a konce na prsty. Na spodní části je krystal. Na velkou dálku cca 20-50 m nemá zbraň takovou účinnost. Dokáže vás odmrštit, zabít nebo jen omráčit. Na horní části ozbrojené ruky může být krystal, který po stisku spustí transportní kruhy nebo osobní silové pole.

Rozestavěná goa'uldská loď

Tuto loď stavěli pozemšťané, kteří byli ovládani naklonovanými goa'uldskými sybmionty. Až by byla loď dokončena, chtěla NID loď zabavit, ale nepovedlo se jí to. Loď byla později převezena do oblasti 51.

Sarkofág

Tato technologie dokáže uzravovat, oživovat a prodlužovat život na tisíce let. Dlouhodobé užívání způsobuje závislost. Pokud je goa'uld dlouho dobu bez sarkofágu, stárne a umírá. Sarkofágem jsou vybaveny goa'uldské mateřské lodě i základny. Sarkofág se dá zničit jedním vystřelem z tyčové zbraně.
Sklad symbiontů

Toto zařízení se nacházelo na goa'uldské stanici při summitu. Byly v něm uchováváni goa'uldí symbionti.

Smrtící kluzák

Těmito kluzáky jsou vybaveny všechny lodě typu Ha'tak. Goa'uldi je používají na sestřelování povrchu planet. S kluzáky se dobře manévruje, ale nemají hyperpohon. Kluzák má zbraně, bývá pilotován jaffy, může létat v atmosféře i ve vesmíru. Země také vlastnila dva tyto kluzáky, ale byl z nich postaven letoun zvaný X-301.

Sokarova krev

Používal ji Appophis na Natu (pekelném měsíci), aby zjistil od SG-1, Martoufa a Jakoba/Selmak informace, za které by mu dal Sokar svobodu. Je to velice silná droga, které se ovšem dá odolat. Jestliže se Sokarova krev dostane do těla objevíte se ve vlastní myšlence, ve které se vás ptá váš blízký na informace, které potřebuje vědět. Např.: Jackovi se zjevil jeho syn a ptal se ho, kde je planeta Asgardů.

Stanice

Goa'uldská stanice služila k setkání goa'uldů na summitu. Obsahuje transportní kruhy, na její palubě byly také uchováváni goa'uldí symbionti. Na stanici jsou rovněž unikové moduly, kterými se dá při nouzové situaci uniknout.

Šest Goa'uldských očí

Jsou to rudočervené krystaly s tajnou mocí. Byly rozděleny mezi největší vládce soustavy. Kdyby někdo získal všech šest očí, byl by všemocný. Anubisovi se to podařilo - spojil jejich sílu a využíval ji ve zbraních na své lodi. Zbraně pak dokázaly bezpromlémů ničit goa'uldské lodě i celé planety.

Šokový granát

Vyrobili jej a používají ho goa'uldi a jejich jaffové na boj v lodích. Granát nevybuchuje, pouze dočasně oslepí a omráčí všechny lidi v místnosti, kam byl granát vhozen.

T.E.R.

T.E.R. je jedinou technologií, která dovede odhalit mimozemskou neviditelnou rasu zavnou Reetou a účinně ji zneškodnit. Do SGC je přinesli to'rové, kteří je ukradli goa'uldům.

Tabulka

Obyčejná tabulka na zaznamenávání různých údajů v goa'uldštině nebo jiných jazycích. Společně s tabulkou je i zařízení, kterým se "otáčí" stránky v téhle tabulce.
Tacluchnatagamuntoron

Jsou to samočinné zbraně (termovizní), dají se zneškodnit jediným zásahem ze zat'niak'telu. Tecy připomínají koule s krystalem na jedné straně. Použil jej tok'ra Korra proti lovci goa'uldů - Arisovi Bochovi.

Transportní kruhy (pouze využívají)

Používají se k transportu lidí nebo věcí. Kruhy mají menší dosah než Hvězdná brána. Většinou se kruhy používají k transportu do vesmírných goa'uldských lodí, anebo u Tok'rů do podzemních tunelů. Kruhy vás rozloží a ve formě paprsku vás přenesou k druhým kruhům. Pokud tento parsek přeruší nějaká další loď z kruhy, trasportuje se osoba nebo věc na její palubu.

Trasportní loď

Tuto loď používal Anubis k přepravě svých jaffů a zbraní na Abydos. Je zřejmě podobného typu jako Al-kesh.
Tyčová zbraň

Tyčovou zbraň používají všichni jaffové goa'uldů. Střela nebo spíše paprsek z této zbraně je pro člověka smrtelný - zanechává na těle spálenou ránu. Po zamíření zmáčknete tlačítko a zbraň uvolní kryt, po druhém stisku vystřelí. Jaffové ji používají i jako "tyč" k boji. Zbraň má asi kolem dvou metrů. Ve větším provedení najdeme tuto zbraň na Smrtících kluzácích.

Urychlovač částic

Toto zařízení použil Sokar na pozemskou Iris. Do červí díry jsou vysílány subatomární částice s tak vysokou energií, že se reintegrují a zahřívají Iris.

Usirevova loď

Tato loď byla ukryta pod tunami písku v egyptské poušti. Goa'uld Osiris ji použil k úniku z planety Země.

Další z Osirisových lodí podobná třídě Ha'tak. Osiris ji získal za službu u Anubise. Tato loď má vylepšené zbraně a štíty, takže dokáže bezproblémů sestřelit i malou Asghardskou loď.

UV štít

Tento štít po spuštění uzavře určitou oblast do červené polokoule a chrání veškerý život v ní před slunečním UV zářením. Zařízení vytvářející štít musí ale být spuštěna dvě. Tohle zařízení se nacházelo na planetě, kam přišla SG-9. Kap. Hanson se ustanovil bohem a slíbil místním lidem za to, že mu stavěli chrám, že je ochrání před smrtícími paprsky ze slunce.

Věznící zařízení

Pomocí tohoto zařízení držel na své lodi Anubis Thora. Thorovo tělo v něm bylo celé až na hlavu, možná bylo používáno i k mučení a získávání informací.

Vo'cume

Je to malá koule, která vysílá paprsek trojrozměrného obrazu. Do Vo'cumu lze nahrát jak vidýkoliv videoobraz a promítat jej na obloze. Byl používán ke svolávání jaffů.

Vzpomínkové zařízení

Toto zařízení používají jak goa'uldi tak i tok'rové. Slouží k vyvolávání starých vzpomínek. Zařízení se připevní ke spánku člověka a pomocí dalšího zařízení se nastaví jeho intenzita. Goa'uldi ještě používají zařízení, které vzpomínky člověka zobrazuje.

Zařízení na výrobu jaffů

Toto zařízení používala Hathor. Bylo umístěno na břiše a tvořil jej oranžový krystalem. Když se zařízení dotklo břicha jiného člověka, vytvřilo vak pro symbionta a zničilo imunitní systém. Je to velice bolestivé a jediný způsob, jak dát vše do pořádku, je použití sarkofágu. Hathor toto zařízení použila na Jacka.

Zat'nik'atel

Používá se hlavně mezi jaffy. Jack tento goa'uldský výrobek nazývá zat pistol. Po prvním výstřelu nepřítele pouze omráčí, po druhém usmrtí a po třetím výstřelu se osoba rozloží. Zat'niak'tel střílí jakési energetické výboje, goa'uldí ji používají hlavně při mučení, jelikož první výstřel nezabíjí.

Zbraň Za'tarců

Touto zbraní byly vybaveni všechny oběti za'tarckých experimentů. Je to malá zbraň, která se nasazuje na prsty. Zabíjí pomocí laseru a je v ní zabudováno i autodestrukční zařízení, které sebe i za'tarckou obět zničí.

 

 Asgardské

 

Centrum lodi

Z tohoto místa na Asgardské lodi se ovládají veškeré systémy - zbraně, trasportéry, štíty, holokomunikace a další.

Holografické zařízení

Pomocí hologramu, který toto zařízení vytváří, lze komunikovat. Osoba, krerá toto zařízení používá, je zobrazena v reálném čase a komunikuje jako hologram. Zařízení má velký dosah a je umístěno na Asgardských lodí, bylo dokonce i na Cimmerii.

Komunikátor

Tento komunikátor dal Thor Jackovi, aby jej kontaktoval, když byl ve své lodi na oběžné dráze Země při mírové konferenci. Dosah zařízení sahá pouze na oběžnou dráhu planety. Toto asgardské zařízení vhledem připomíná mylý svítící kámen do dlaně.

Kontrolní panely

Pomocí tohoto panelu a kamenů, které jsou na něm umístěné, lze ovládat veškeré systémy na Asgardské lodi. Posouváním jednoho z kamenů ovládate Asgardské technologie. V kamenech mohou být i uložené informace (viz. 3x22).

Loď Daniel Jackson

Další velice vyspělá Asgardská loď následující po lodích typu O'Neill. Touto lodí hlídal Thor planetu s replikátory. Má standartní výbavu - transportní zařízení, komunikační zařízení, štíty i zbraně.

Loď O'Neill

O'Neill je nedokonalejším a nejvyspělejším vesmírným plavidlem jaký kdy Asgardští vědci sestrojili. Trup lodi je slitinou naquadahu, trinia a uhlíku. Loď byla navržena výhradně k boji s replikátory. Loď však byla zničena, aby se zachránila Asgardská domovská planeta. O'Neill byl vyslán pryč z planety a lodě napadené replikátory jej následovaly. Pak byla na lodi O'Neill spuštěna autodestrukce, která sice zničila O'Neilla, ale i replikátory a zachránila tak planetu Asgardů.

Mateřská loď

Asgarská mateřská loď je vybavena štíty, zbraněmi, hyperpohonem & transportním zařízením. Jednu z nich má i Thor jako vlajkovou loď s názvem Biliskner. Ashgrardi ji používají k mnoha účelům - např. k cestování na chráněné planety, k bojům s goa'uldy. Pokud je loď v hyperprostoru, nefungují ji štíty ani zbraně. Loď je vybavena tlumícími štíty, které se v případě požáru aktivují.

Stázové zařízení

Toto stázové zařízení bylo speciálně navrženo pro uchování těl Asgardů. Byl v běm prvotní druh Asgardů, ještě než se začali klonovat. Měl tak pomoci vyřešit problém s genovou degradací jejich rasy.

Thorovo kladivo

Toto Asgardské zařízení je umístěna na Cimmerii. Má chránit zdejší obyvatele před útokem goa'uldů. Pokud na planetu přijde goa'uld nebo jaffa, je Thorovým kladivem trasportován do labyritu, na jehož konci je zařízení - Thorovo kladivo, které z hostitele vyjme goa'ulda, ten zemře, ale hostitel žije dál. U jaffů však zemřou oba, jelikož je imunita jaffů závislá na goa'uldích symbiontech.

Thorovo lůžko

Speciální lůžko, které udrží zraněného Asgarda při životě. Pro snadnější manipulaci s tímto lůžkem je nainstalované antigravitační pole. Lůžko se automaticky uzavírá, pokud je zdravotní stav Agharda, který je uvnitř, kritický.

Transportní zařízení

Transportní zařízení umožňuje transportovat člověka či věc z lodi na povrch planety a naopak. Jeho energetický výboj ale velice láká replikátory. Asgardi toto zařízení velmi využívají, i na odstranění goa'uldů z planety jako na Cimmerii.

Zařízení na dilataci času

Toto zařízení bylo vytvořeno Asgardy. Mělo za úkol zpomalit čas na planetě, kde se podařilo shromáždit veškeré replikátory pomocí robota Ries, který je vytvořil. Takto by Asgardi měli na vyřešení problému s replikátory daleko více času. Replikátorům se ale zařízení podařilo upravit a čas na planetě zrychlit. SG-1 však dala vše do pořádku, ale po nějaké době zařízení opět deaktivovali...

Zařízení pro zneviditelnění

Pomocí tohoto zařízení se může osoba, která si jej přiloží k tělu, zneviditelnit. Toto zařízení chránilo obyvatele jedné z Asgardských chráněných planet, ale pokusil se jej získat Maybournův mimozemský tým.

 

 

Tollánské

 

Biosenzor

V tomto zařízení jsou uchovány veškeré lékařské informace a zdravotní stav toho, kdo toto zařízení nosí. Když se tedy nějakému Tollánovi něco stane, ví zdravotníci, kde mají zraněného hledat.

Hologram

Hologram vyvolávající přesnou audio a video nahrávku. Je to malé zařízení do ruky. Takovýto hologram dal Narim Samantě. Toto zařízení je velice podobné tok'erskému holografickému zařízení.

Hvězdná Brána

Tuto Hvězdnou bránu si Tolláni sami vyrobili, jelikož na jejich nové planetě se brána nenacházela. Brána má zcela jiný vhled než brány od Antiků. Zdá se být menší a užší. To dokazuje, jak jsou Tolláni vyspělou civilizací.

Iontový kanón

Tento kanón používaný Tollány je schopný zničit goa'uldskou mateřskou loď na oběžné dráze. Je umístěný na povrchu planety, většinou je jich více. Střílí silné energetické paprsky, takže stačí jen nediný zásah, aby byl nepřítel zničen.

Multifázové zbraně

Tato bomba, sestrojená tollány pro goa'ulda Tanithe, je schopna projít pevnou hmotou, takže i Iris. Je to velice účinná zbraň. K její výrobě je potřeba Trinium. Tyto bomby vyráběli Tolláni pro goa'uldy, protože měli štíty odolné vůči iontovým kanónům. A tak výměnou za nezničení Tollany nabídli tyto bomby.

Oddělující zařízení

Zařízení, které mělo za úkol oddělit hostitele od symbionta. Když svítilo modré světlo, mluvil hostitel nezávisle na goa'uldím symbiontovi. Červené světlo znamená goa'ulda. Bylo použito na oddělení Klorela a Ska'aru.

Subprostorový vysílač

Tolláni toto zařízení použili, aby kontaktovali Noxy. Vysílá energetický paprsek do vesmíru.

Zařízení na průchod pevnou hmotou

Díky tomuto zařízení jsou Tolláni schopni procházet jakoukoliv pevnou hmotou např.: zdí. Také se takto dostali na Zemi skrz Iris, aniž by se zranili nebo zemřeli. Nosí je na ruce společně s subprostorovým vysílačem, zařízením na záznam emocí a biosenzorem. Když se dotknete člověka, který má toto zařízení aktivováno, můžete s ním hmotou projít také.

Zbraně

Tyto zbraně používají Tollánští strážní. Střílí energetický paprsek, který dokáže omráčit nebo zabít. Zbraně mají tjúhelníkový tvar.

 

 

Ostatní

 

Bedrosianské zařízení pro regeneraci očí

Toto zařízení vytvořené Bedrosiany je schpno regenerovat zrak. Musí však být použito několikrát po určitém odstupu. Při používání vzniká bolest, ale zrak se pomalu vrací - nejprve člověk vnímá světlo a tmu, pak vidí rozmazaně a nakonec se zrak regeneruje úplně.

Bedrosianský samolet

Tento samolet používali Bedrosiané k transportům osob a věcí. Samolet pod sebou umí vytvořit silové pole, které uvězní každého tak, že z něho neunikne. Je také vybaven štíty a zbraněmi.

Beta-cantin

Tato Eurondanská droga velice rychle oživí a osvěží organismus. Do těla se dostává pomocí injekce. Euroďané ji nabízeli jako jednu z technologií výměnou za těžkou vodu (deutherium).

Dálková pilotáž

Tato Euronďanská technologie slouží k ovládání jejich stíhacích letounů. Toto ovládání probíha pomocí nervového propojení, takže stíhačka udělá to, na co pomyslíte. Bohužel však časté a dlouhodobé používání poškozuje zdraví "pilota". Euronďané toto zařízení používali k obraně jejich podzemní základny.

Duplikáty SG-1

Tyto duplikáty SG-1 vytvořil Harlan na planetě Altair, jelikož potřeboval pomoci s údržbou podzemního komlexu, na který sám nestačil. Tyto duplikáty jsou vlastně androidi, ve kterých je vědomí všech členů SG-1. Androidi však nemohou opustit planetu, protože potřebují zdroj energie, který se na planetě nachází. Android Carterové tento problém se zdrojem později vyřešil.

Entita

Tato Entita pochází z planety P9C - 972, kam SGC vyslalo průzkumnou sondu. Sonda však způsobila místní civilizaci katastrofu, a tak byla zpětnou vlnou vyslána na Zemi Entita. Ta měla za úkol zničit Zemi a zabránit tak dalšímu ohrožení. Entita se dostala do počítačů v SGC a později se přesunula do skladiště sond, kde si vybudovala jakési centrum, pomocí něhož potom vstoupila do Carterové.

Holografická kniha

Tato holografická kniha se nachází na planetě P3X-972. Na tuto planetu byl vyslán Ernest Littlefield po první aktivaci brány. Rasy, které tvoří alianci, zde vytvořili tuto knihu plnou jejich vědomostí. Jako jazyk v ní si zvolili cemické prvky - čili 146 atomů prvků, které se nacházejí ve vesmíru. Věc, ze které se promítá, je velice podobná DHD a po dotknutí se "obrátí" stránka.

Imitační zařízení

Díky tomuto zařízení se podařilo vniknout do SGC mimozemšťanům. Lidé byli v bezvědomí a zavěšeni v speciálním "obleku". Pomocí malého zařízení umístěného na těle bylo pak možno změnit svůj vzhled na jakéhokoliv člověka. Zařízení přenášelo i myšlenky, ale nefungovalo na Teal'ca a Carterovou - zřejmě kvůli goa'uldímu symbiontu.

Komory

Tyto komory se nacházely na planetě P7J-989. Měly za úkol udržovat při životě lidi, neboť jejich planeta byla před staletími zamořena. Do těchto komor byla uvězněna SG-1. Prostřednictím hadiček je tělo připojeného člověka vyživováno a spojeno s ostatními. Lidé se tak mohou dívat na myšlenky někoho jiného a prožívat je.

Křišťálová lebka

Nacházela se v Mayské pyramidě na jedné z planet. Byla také nalezena v Belize na Zemi. Toho, kdo se jí podíval do očí, přenesla do jiné dimenze, kde mohl spatřit nějakou rasu, podobnou obrům. Lebka kolem sebe vytvářela jakési pole.

Kulovitý objekt

V kulovitém objektu žila životní forma, která byla nalezena na P5C - 353. Ten byl pokrytý drobně psaným písmen. Vytvářel elekromagnetické pole a udržoval si teplotu 1°C. Měl zlatavou barvu a byl vyroben z neznámého materiálu. Když SG-1 přinesla tento objekt do SGC, začali organismy opouštět kouli a začali se množit. Ke svému životu potřebují kyslík. Pokud je někdo infikován, jsou organismy skrze něho schopny komunikovat. Tento organismus je viditelný po ozáření UV světlem.

Kvantové zrcadlo

Tato technologie vyrobená z naquadahu slouží k průchdu mezi alternativními realitami. Jedno z těchto zrcadel se nacházelo na planetě P3R-233. Ovládá se pomocí ovladače, ale nelze na něm zadat adresu jako na Hvězdné bráně. Alternativní reality existují společně s naší, jsou v nich však mírné změny. Při vypnutí zrcadla se ztratí spojení s poslední realitou a musí se vyhledat znovu.

Lineino zařízení

Pomocí tohoto zařízení umístěného na dlani byla Linea schopna omráčit či zabít člověka.

Martinova loď

Tuto loď si přivolali mimozemšťané, k nimž patřil i Martin Lloyd. Loď má transportní systém a ukrývala se v naší sluneční soustavě.

Naquadah

Z tohoto prvku je vyrobena Hvězdná brána. Dokáže absorbovat velké množství energie. Jsou na něm vybudovány veškeré goa'uldské technologie. Při spojení s výbušninami mnohonásobně zesiluje jejich účinnost.

Naquadahový reaktor

Tuto technologii získala Země od přátelské rasy - Orbánců. Jejich zařízení je však trochu odlišné od toho pozemského. Zařízení vyrábí energii za pomocí naquadahu. Dá se využít jako zdroj energie při nefunkčním DHD, nebo při přetížení jako bomba. Na Zemi jej k prostudování přinesla Merrin a vysvětlila mjr. Carterové jeho funkci.

Naquadria

Tento prvek objevila mimozemská rasa - Kelowňané. Dokáže uvolňovat velké množství energie. Naquadrie vzniká z naquadahu přeměnou, která je započata ostřelováním subatomárními částicemi - ty urychlí reakci a dodají ji potřebnou energii. Přeměna může též začít po použití silné bomby. Experimenty s ní zde před stovkami let prováděl goa'uld Thanos. Keloňané s naquadrií experimentovali, ale málem to skočilo katastrofou, později otestovali prototyp bomby, která byla o naquadrii obohacena, a tím začali další přeměnu. Země ji používá k pohonu hyperprostorového generátoru v X-302 a X-303.

Návleky

Touto technologií disponovala rasa zvana Atanikové. Tyto návleku mnohonásobně zdokonalují veškeré liské schopnosi. Po nasazení návleku na loket "uživatele" je do těla vyloučen virus, který zdokonaluje lisdké schopnosti. Návleky jsou účinné tak dlouho, než si tělo vyrobí proti němu protilátky. Fyziologie tok'rů a jaffů atanické návleky odmítá. Na návlecích je napsána tato věta: S obrovskou mocí přichází obrovská zodpovědnost a schopnost nést následky.

Orbánské nanity

Tyto nanity byly implantovány mladým Orbáncům do mozku. Díky nim pak měli schopnost přijímat velké množství informací. Ve 12 letech pak podstoupili Averium - při něm byly Orbánským dětem tyto nanity odebrány. Každý z orbánských lidí pak dostal jeden nanit a získá tím vědomosti toho, kdo jej měl. pokud nanit selže, je vyplaven do krve.

Prohlížeč mysli

Toto zařízení používal Nem na Daniela, aby si vzpomněl, co se stalo jeho družce Omoroce, která odešla na Zemi bojovat s goa'uldy.

Replikátorský hyperpohon

Replikátoři, aby co nejdříve dosáhly Apophisovy základny, se seskupili a stvořili něco, co urychlilo motory goa'uldské mateřské lodi tak, že letěla 800x rychleji.

Replikátoři

Replikátoři jsou velice vyspělou a inteligentní uměle vytvořenou rasou. Cílem všech replikátorů je vlastní reprodukce. Replikátoři jsou odolní vůči všem zbraním, ale nejlépe je ničí asi pozemské palné zbraně. Replikátoři jsou složeni z bloků, které spolu navzájem komunikují. Když dojde k rozdělení bloků, jsou schopny se opět složit do původního tvaru. Replikátoři byli Thorem zavlečeni i na Zemi, ale podařilo se je zničit. Jejich tvůrcem je robot se jménem Ries. Jsou schopni vstřebávat informace, a tak se stále učit. Díky asgardskému zařízení na zpomalení času byly uvězněni na jedné planetě, takže nyní mají Asgardi dostatek času na vyřešení problému s Replikátory.

Roshna

Na tuto látku navykli goa'uldi rasu Arise Boche. Způsobuje zřejmě něco, co neumožňuje spojení hostitele s goa'uldím symbiontem. Aris ji měl malých lahvičkách a přidával si ji do vody. Látka má světle modrou barvu.

Strážce

Toto zařízení chránilo planetu Letonu před útoky goa'uldů. Ke své činnosti potřebuje člověka. Vlastní zařízení chrání speciální silové pole.

Svatý kámen

Tímto zařízením ovládali počasí na planetě se jménem Madrona. Obyvatelé jej nazývali svatý kámen. Zařízení zde zřejmě zanechala nějaká mimozemská rasa, která byla na planetě před stovkami let. Pokud je zařízení z planety ukradeno, velmi se zhorší počasí - nastanou sněhové bouře, vichřice a prudké ochlazení.

Světlo

Nacházelo se na planetě, kde žil jeden chlapec jménem Loran. Způsobovalo na sobě okamžitou závislost. Pokud se do tohoto světla člověk zahledí, ztrácí pojem o čase, je omámený a nechce od něj odejít. Pokud pak člověk opustí planetu, má abstinenční účinky, deprese a sebevražedné sklony. Proto se zařízení musí pomu vypínat - po malých stupních.

Tobinské miny

Tyto miny obíhají kolem planety - Tobinu. Jsou náchylné na jakoukoliv střelbu. SG-1 se podařilo jednu z těchto min přeprogramovat na určitou frekvenci, při které explodovala.

Transformační loď

Tuto loď vytvořila a použila rasa Gadmerů, aby transformovala veškerý povrch planety a plně ho přispůsobila jejich fyziologii. Na lodi se nacházely vzorky DNA všech jejich živých organismů, včetně jejich znalostí, hudby,...

Tretonin

Tretonin se vyrábí z mladých goa'uldích symbiontů. Dokáže léčit věškeré nemoci stejně jako symbiont. Použítí tretoinu ale ničí imunitní systém - působí jako droga a ten, kdo jej přestane brát zemře. Tretoin byl na Pangaru pouze pro některé obyvatele, jeho výroba pro celou planetu nebyla možná. Teal'c a Bra'tac později začali Tretoin používat, protože přišli o své symbionty.

Trinium

Tento prvek je 100x lehčí a pevnější než nejkvalitnější pozemská ocel. Tolláni jej používali k výrobě svých bomb a Země má ze slitiny titanu a trinia vyrobený štít Iris.

Urgo

Tvůrce tohoto "zařízení" zvaného Urgo je Togar. Vynalezl Urga, kterého implantoval do mozků SG-1, Urgo měl za úkol prozkoumávat jiné planety a shromažďovat informace. Urgo si však kvůli nějaké chybě začal uvědomovat, co je zač.

Velonský kanon

Tento kanón pomohl vybudovat Orlin - jeden z antiků. Je to velice vyspělá zbraň, která měla obyvatele Velony chránit před goa'uldy. Oni ji však použili k válečným účelům a zničili se.

Vikářův prsten

Tento speciální prsten dokáže měnit počasí tak, že když se ho dotkne, z nebe "vyletí" jakýsi blesk a zasáhne ty, kdo jsou před ním. Byl předáván vikáři z generace na generaci.

Vynález proti Goa'uldům

Tyto několik cm dlouhé "červy" urkryl Machello do zařízení, kterým se čtou goa'uldské tabulky. Červi tak vniknou do těla a zničí goa'uldího symbionta. Pokud člověk v sobě symbionta neměl, způsobovali stav podobný schizofrenii. Když goa'uld zemře, ulyší hostitel Machellův hlas a zařízení mu tělo opustí uchem.

Zařízení na výměnu osobností

Pokud se tohoto zařízení dotknou dva lidé zárověn, je jejich vědomí přeneseno navzájem opačně. Přenést si své vědomí zpět ale nelze, protože si zařízení přenosy ukládá a kóduje. Toto zařízení bylo jedním ze strojů proti goa'uldům, které vymyslel Machello.

 

Orijské

 

LODĚ

Lodě Ori jsou skutečně výjmečné. Jsou to bezesporu nejlepší lodě v celém známém vesmíru. Jsou opravdu téměř dokonalé. Jejich šíty jsou tak silné, že skoro nic je nedokáže prostřelit. Mají dva typy zbraní. Hlavní je přední "paprskomet", který je schpen zničit většinu lodí na jedniný zásah, ty lepší lodě zničí na dva až tři zásahy. Kadence zbraně je asi 1výstřel/10 vteřin. Druhá zbraň naopak stříli dávku tří až pěti paprsků a je schopná vystřelit tuto dávku každé dvě vteřiny. Většinu lodí zničí na osm ran, tedy dvě dávky, lepší lodě zničí asi na šestnáct až dvacetčtyři ran, tedy dvě až tři dávky. Každá loď dále nese asi dvě stovky stíhaček, vybavených stejnou zbraní, jako je sekundární zbraň lodí. Tyto stíhčky jsou poměrně malé a jednomístné. Mají skvělou manévrovatelsnost a i ony jsou chráněny téměř neprostřelitelnými štíty. Ani tyto stíhačky nemají v celém známém vesmíru konkurenci. Zavěrem lze říci, že lodě nevěřících ani zdaleka nedosahují zakových kvalit, jako lodě Ori, což se potvrdilo u bitvy u "supebrány", kde byla celá flotila lodí většiny ras galaxie v počtu asi 200 lodí zničena pouhými čtyřmi loděmi Ori, aniž by lodě Ori utrpěli jakoukoli ztrátu..

 

Můstek lodi. Uprostřed sedí převor, který řídí loď pomocí ovládacího křesla. Toto křeslo však můžou ovládat pouze převoři, protože je k jeho ovládání potřeba telekinetických schopností.

KRUHY

Kruhy jsou jakýsi druh "teleportu", který složí k transportu osob (případně i jiných předmětů přiměřené velikosti) na větší vzdálenosti, nebo do uzavřených prostor. Kruhy disponovali i Antikové (největší kacíři) a po nich je přebrali i Goualdi. My se ale domníváme, že Ori je měli jako první a ostatní je po nich jen okopírovali. Výše jmenovaní Goualdi je také převážně používali k transportu osob (především vojáků) do a z lodi. Kdežto služebníci Ori je využívají k transportům na mnohem větší vzdálenosti. Například na Celestus a zpátky. Domníváme se, že je to dáno tím, že kruhy, které používají Ori jsou mnohem výkonější a mají tedy mnohem větší dosah.Standartně se používá jen 5 kruhů,ale pro meziplanetární je zapotřebý 6 kruhů(díl 9x3 Origin).

Super brána

Super brána je mnohem větší než normální brány jak v Mléčné dráze,tak v Pegasu.Průměr brány se pohybuje kolem 400 metrů,čímž umožňuje přepravu lodí i mezi galaxiemi.Brána je slože z více než 35 bloků.Poprvé ji Ori použily v 10x1 kdy do Mléčné drahy vstoupily první 4 lodě Ori,ovšem tato technologie se objevyla v díle 9x6,ale tato brána byla zničena Valou mal Doran...

Energetická střela

Jedná se o masivní "balík" energie a plazmy.Tato střela projde každým známým štítem,co kdy byl vytvořen.Střela je tak účinná že gol´audskou loď třídy Ha´tak zničí na jednu ránu a to už je co říci...

 Ruční zbraň

 Malá,ale účinná zbraň která dokáže omráčit i zabít.Každý voják Svaté armády má tuto zbraň připevněnou na pravé ruce.

 Tyčová zbraň

 Asi 150-180 dlouhá zbraň,která dokaže zabít.Každý voják Svaté armády má zbraň stále u sebe.

 Obranný satelit

 Poprvé se tato technologie objevyla v díle 9x15 kdy zničila Tauriskou loď třídy Prometheus.Tento satelit má stejné jak zbraňové,tak štítové systémy jako Lodě Ori.Satelit se ovládá z centra umístěného na planetě.

 

 Převážně čerpáno z http://gateverse.cz/

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář